ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอนการชำระเงิน

1. เลือกสินค้าที่ต้องการ และตรวจสอบสินค้าที่ตะกร้าสินค้า

2. กดชำระเงิน หลังจากนั้นป้อนข้อมูลตามขั้นตอนที่กำหนด

3. ตรวจสอบที่อยู่สำหรับชำระเงิน และที่อยู่ต้องการจัดส่ง

4. เลือกวิธีการจัดส่ง

5. เลือกวิธีการชำระเงิน

5.1 กรณีเลือกการชำระเงินผ่าน Credit Card ให้กดเลือกที่ Visa/Master Card ระบบจะทำธุรกรรมผ่านระบบของธนาคารกรุงเทพฯ

5.1.1 ให้ตรวจสอบยอดเงิน และใส่รหัสบัตรตามที่กำหนด

5.1.2 เมื่อทางบริษัทฯ ได้ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินเรียบร้อย บริษัทฯ จะส่ง E-mail พร้อมกับจัดส่งสินค้าภายใน 1 ถึง 5 วันทำการ ขึ้นอยู่กับสถานที่รับสินค้า

5.2 กรณีเลือกโอนเงินไปยัง 4 ธนาคาร มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

5.2.1  หลังจากยืนยันการสั่งซื้อ ให้เลือกโอนเงินไปที่ธนาคารต่อไปนี้

 

ชื่อบัญชี บริษัท ชัชรีย์ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
สาขา สวนสยาม
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 192-425730-4
ชื่อบัญชี บริษัท ชัชรีย์ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
สาขา ลาดพร้าว ซอย 111
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 052-427898-1
   
ชื่อบัญชี บริษัท ชัชรีย์ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
สาขา ลาดพร้าว ซอย 103
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 108-2-20161-5
ชื่อบัญชี บริษัท ชัชรีย์ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
สาขา ลาดพร้าว ซอย 99
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 100-2-06773-9
   
ชื่อบัญชี บริษัท ชัชรีย์ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
สาขา ลาดพร้าว 130/1
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 256-0-18980-1

 

 

5.2.2 หลังจากที่โอนเงินเสร็จเรียบร้อย ให้ Fax ใบโอนมาที่ 02-3702455-6 หรือ E-mail ใบโอนมาที่ sales@chatcharee.co.th พร้อมทั้งแจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการให้ดจัดส่งสินค้า

5.2.3 เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับใบโอนเรียบร้อย บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าภายใน 1 ถึง 5 วันทำการ ขึ้นอยู่กับสถานที่รับสินค้า

Copyright 2014, Chatcharee Consumer Products Co.,Ltd. Powerd By Chatcharee Holding Co.,Ltd.

Call Center : 02-3703161-4

Panel Tool

Reset